شما اینجا هستید   |

    برچسب: فدراسیون فوتبال

برچسب زده شده با : فدراسیون فوتبال

باید تمام ملاحظات اساسنامه فدراسیون فوتبال بررسی شود
2023-12-14
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در اساسنامه فدراسیون فوتبال تمام جوانب در نظر گرفته شود تا در آینده دچار تعارض نشویم.

مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری در ورزش به ویژه ورزش قهرمانی از جمله ورزش محبوب فوتبال را موجب تقویت نشاط اجتماعی می‌دانم و قطعاً رویکرد مجلس تقویت نهادهای مرتبط با ورزش است.