شما اینجا هستید   |

    : احیای وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات می‌شود

مهدی شریفیان درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: برای این کار یکسری اقدامات پژوهشی و مطالعاتی خوب چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی انجام شده است. جمع بندی این است که تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی یکسری محاسن و یکسری معایب دارد.

وی متذکر شد: طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تدوین شده بود که گویا دولت برای تفکیک وزارت صمت می‌خواهد به طرح مجلس اتکا کند

دسته بندی :
به اشتراک بگذارید : | | |