پرتاب موفقیت‌آمیز «ماهواره‌بر قائم ۱۰۰» پیام واضح و آشکاری به دشمنان داد

مهدی شریفیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در واکنش به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ ، اظهار داشت: در حوادث اخیر کشورمان، باز هم مثل گذشته دست دخالت مستقیم کشورهای متخاصم و متجاوز از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا در مسائل داخلی ایران رو شد اما مردم بصیر ایران با حضور حماسی خود در میادینی مانند ۱۳ آبان، باعث شدند که این موضوع خاتمه پیدا کند و دشمن به هدف شوم خود نرسد.

وی بیان کرد: در این شرایط، پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ نشان داد که ما در راه پیشرفت و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ خللی را نمی‌بینیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ بی‌اعتنایی محض جمهوری اسلامی ایران به تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های دشمنان را نشان داد و باز هم یکی دیگر از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران به رخ جهانیان کشیده شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این مسیر موفقیت باز هم ادامه خواهد داشت و مطمئناً ما همچنان گام به گام پیشرفت خواهیم کرد و این یکی از گام‌های اولیه بود که برداشته شد. گام‌های بعدی هم با همین سرعت و رشد علمی دنبال خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این در شرایطی است که کشورهای غربی تصور می‌کردند تحریم‌های آنان مانع پیشرفت ایران می‌شود، اما باید گفت علی رغم آنکه دشمن سعی کرده است در این ۴۳ سال جمهوری جمهوری اسلامی ایران را با تحریم و محدود کردن و محصور کردن از بسیاری از موضوعات عقب بیندازد، اما اینگونه نبوده است.

شریفیان اظهار داشت: ما هر کجا روی پای خودمان ایستادیم و به نیروهای بومی، متخصص و متعهد خودمان اتکا کردیم، فضای خوبی به وجود آمد و همین مسئله باعث شده است که در همه حوزه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. این بار هم با پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ پیام واضح و آشکاری به دشمنان جمهوری اسلامی ایران دادیم.